شرکت آلومینای ایران

امام محمد باقر(ع) :
ثواب صله رحم سریع‌تر از هر کار خیری به انسان می‌رسد.