شرکت آلومینای ایران

امام علي(ع):
«ادب مرواریدی همیشه درخشان است»